De Weidse Belangen©

Huurdersvereniging
De Weidse Belangen
diverse documenten

2015
Paaseieren zoeken 4 april

Nieuwsbrief nr 1

Nieuwsbrief nr 2

 

 

 

 

2014
Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst
Nieuwsbrief nr 1

Nieuwsbrief nr 2
Uitnodiging ledenvergadering 26 mei

Concept notulen ALV 8 april 2013

Nieuwsbrief nr 3

Nieuwsbrief nr 4

Nieuwsbrief nr 5

2013
Uitnodiging nieuwjaarsbijeenkomst

Opschoondag 9 maart

Paaseieren zoeken 30 maart

Nieuwsbrief maart 2013
Algemene ledenvergadering 8 april

Uitnodiging BBQ 7 sept 2013

Update BBQ

Nieuwsbrief dec 2013

 

2012

Nieuwjaarsbijeenkomst 7 jan
Schoonmaakdag 10 mrt

Uitnodiging paaseieren zoeken
Notulen ALV 2012

Opening speeltuin 4 juli

Uitnodiging BBQ 1 sept

Nieuwsbrief burendag 22 sept

Nieuwsbrief nov 2012

Nieuwsbrief omnummeren

2011

Nieuwsbrief nov 2011

Uitnodiging BBQ 2011

Nieuwsbrief juni 2011

Uitnodiging ALV 2011

Notulen ALV 18 apr 2011

Huishoudelijk reglement versie 2011

2010

Reglement participatie HV De Weidse Belangen

Uitnodiging ALV 2010

Notulen ALV 2010

Nieuwsbrief juni 2010
Nieuwsbrief aug 2010

Nieuwsbrief nov 2010

Nieuwsbrief dec 2010