Asbestinventarisatie

In 2016 gaat Omnia Wonen onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de appartementen Hoefbladmeen en Pijlkruidmeen.
Hier kunt u de tekst lezen van de brief verstuurd aan de bewoners.

Asbestinventarisatie
Om te kunnen bepalen in hoeverre er asbest verwerkt is in en aan uw woning is een inventarisatie noodzakelijk. Dit is een verplichting vanuit de overheid en wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd onderzoeksbureau. Het bureau dat bij u het onderzoek uitvoert is:

Adviesbureau Solidé uit Zoetermeer.
Zij gaan visueel vaststellen welke asbestverdachte materialen aanwezig zijn. Hierna worden monsters genomen en onderzocht in het laboratorium. Aansluitend wordt een onderzoeksrapport opgesteld. Aan de hand hiervan zal Omnia Wonen beoordelen of het asbest verwijderd wordt. Mocht dat zo zijn dan is  een omgevingsvergunning noodzakelijk. Zodra deze verstrekt is kan gestart worden met de werkzaamheden aan uw complex.

Planning
Solidé zal van 5 tot 9 oktober a.s. de inventarisatie uitvoeren. Zij maken een afspraak met u. De inventarisatie duurt ongeveer 1 uur. Het onderzoeksbureau wil graag in uw woning en berging kijken en wij willen u vragen om thuis te blijven of  iemand te vragen die in de  woning kan.

 Tot slot
Wij houden u op de hoogte over de onderhoudswerkzaamheden. Als u nog vragen hebt, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag bereikbaar op telefoonnummer 0341 – 27 87 77.

Burendag 2015

Zaterdag 26 september is de Burendag HV Weidewaard en HV De Weidse Belangen geweest.

 

WWS per 1 okt 2015

 1. Aanpassing Woning Waarderings Systeem (WWS)
  Het aantal WWS-punten bepaalt de maximumhuur die de verhuurder voor mag vragen. Wat zijn de belangrijkste veranderingen?  De WOZ-waarde van een woning gaat gemiddeld voor 25 procent de maximale huurprijs bepalen.  De WOZ-waarde vervangt de WWSonderdelen woonvorm en woonomgeving en de aftrekpunten bij hinderlijke situaties. Ook de schaarstepunten worden afgeschaft.  De maximale toegestane huurprijs wordt eenmalig met 3,8 procent verlaagd. Door de grotere rol van de WOZ-waarde in het puntensysteem zal de maximale huur van veel woningen veranderen. Dit heeft geen gevolgen voor de huurprijs van de zittende bewoner. Tenzij de maximaal toegestane huur van een woning lager wordt dan de huurprijs die de bewoner nu betaalt. In dat geval kan een huurder huurverlaging voorstellen.
  Voorbeeld woning Klaproosmeen:
  WOZwaarde (2014) € 194.000
  Oppervlakte woning 90,94
  Huidig aantal wwspunten 186 max huur €955,57
  af vervallen punten 50
  bij Waarde wozpunten 24,6
  bij Oppervlakte wozpunten 17,8
  Nieuwe wwspunten 178 max huur €878,15
  De nieuwe max toegestane huur is niet lager dan de huur € 602,- die momenteel betaald wordt en huurverlaging is in dit geval niet van toepassing