ervaring week 2 Klaproosmeen

Ja, de 2e week zit er op en in deze week zijn er een aantal woningen afgeschilderd, minus de nieuwe achterdeur die deze week bij een aantal woningen geplaatst zijn.
In deze eerste weken komen altijd wat organisatorische puntjes naar voren die opgelost worden/zijn zodat het de verdere weken ongetwijfeld beter zullen gaan.
Verder is iedereen bezig om het onderhoudstreintje in beweging te houden ook wat achterlopende zaken bij te werken.
Verder zijn nieuwe tochtstrippen aangebracht en zijn er uitgestelde werkzaamheden uitgevoerd zoals het inkorten van deuren.
De komende week de achterdeuren schilderen in ons blok en wat puntjes bijwerken.
Er is ondertussen een gedeelte van de steiger verplaatst naar blok 2 zodat men daar aan het bovenste gedeelte verder kan gaan.

Ook is er op verzoek van een huurder aan een woning in de Pijlkruidmeen begonnen met de onderhoudswerkzaamheden.
Mensen lees het toegestuurde informatieboekje en denk er vooral aan dat er ook punten voor uw veiligheid instaan.
Na het aanbrengen van de vloerisolatie is het gaat naar de kruipruimten met een piepschuimplaatje afgesloten omdat u de kruipruimte 14 dagen na het aanbrengen niet mag betreden. Het zijn richtlijnen zodat het risico van verwaarloosbaar naar nul wordt teruggebracht!
inkijk naar de kruipruimte, voor de eerste gebruiker om het open te makenNa deze perioden kunt u met een zaag of broodmes het plaatje en restant er uit zagen/snijden.

Mijn woning is bijna gedaan, mijn verzoek aan u is om uw bevindingen einde van een week naar mij te mailen( klachten kunt u bij de opzichter bespreken) dan probeer ik de overige huurders een beetje op de hoogte te houden wat er gaande is.
Mocht u de facebookpagina nog niet geliked/leukgevonden hebben dan kunt u het alsnog doen, ook hier proberen we u op de hoogte te houden.

 

ervaring week 1 Klaproosmeen

De eerste week zit erop en hier volgen de eerste ervaringen.
Dag 1 gaan de installateurs onder de grond, in de meterkast en de MV vervangen:
De oude MV is vervangen door een geluidarmer type en beneden en in de douche zijn draadloze afstandsbedieningen aangebracht met vele mogelijkheden.
In de kruipruimte is een verwarmingsleiding vervangen en alle leidingen  en koppelingen gecontroleerd.
Er is een aardingskabel in de meterkast vervangen en een veiligheidsinspectie uitgevoerd.

materiaal voor het installatiewerk onder de vloer
materiaal voor het installatiewerk onder de vloer

bestand-14-03-16-12-36-41afstandsbediening_15rf

bestand-09-09-16-20-40-20bestand-09-09-16-20-40-39img_2861

Dag 2 is het aanbrengen van steigers verder afgemaakt, bij de meeste woningen zitten er 1 of 2 niet ingedeelde dagen bij vaak komt er dan iemand terug om iets te herstellen.
Dag 3 is voor de timmerman, deze vervangt de 5 bovenlichtjes door HR++ glas met een ventilatierooster, het glas in de voordeur door HR++ glas, inkorten van de binnendeuren en het aanbrengen van een rooster onderin de douchedeur (t.b.v. het ventilatiesysteem).
Het vervangen van de oude achterdeur (zijn besteld), heeft u de afgelopen jaren reeds een nieuwe deur gekregen dan zal die NIET vervangen worden.
Het inkorten en vervanging van de achterdeur is nog niet gebeurd, mogelijk volgende week. Enige tegengekomen problemen o.a. het gebruiken van anti-dieven schroeven (bij verwijderen raampje gesprongen in enorm veel stukjes veiligheidsglas) of door aangebrachte voorzieningen niet makkelijk bereikbaar. De ramen en rooster worden ook afgekit.
img_2863 2016-09-08-11-17-21bestand-09-09-16-20-41-10

Dag 4 is ingepland als startdatum voor schuren en schilderen, kan dus enige dagen duren en alles in de grondverf zetten. Er moet nog afgeschilderd worden mogelijk aanstaande maandag.
2016-09-08-09-26-25img_2841img_2862

Dag 5 is voor het isoleren van de kruipruimte, er wordt een laag isolatiemiddel tegen de onderzijde van de beneden vloer gespoten, tijdens en 2 uur daarna mag u NIET in de woning verblijven. Het kruipluik is behoorlijk zwaar, dacht eerst dat het luik klemde.

img_2856 2016-09-09-08-05-18

2016-09-09-08-06-19

inkijk naar de kruipruimte, voor de eerste gebruiker om het open te maken
inkijk naar de kruipruimte, voor de eerste gebruiker om het open te maken
De pomp waarmee de lucht uit de kruipruimte gezogen wordt
De pomp waarmee de lucht uit de kruipruimte gezogen wordt

 

Onderhoud woningen Hoefbladmeen, Klaproosmeen, Pijlkruidmeen, Lage Wei en Zuiderzeepad

Onderhoudswerkzaamheden complexen 207, 208 en 209.
Voor 2016 staan er onderhoudswerkzaamheden gepland en u heeft hier inmiddels bericht van gehad.

Appartementen Hoefbladmeen en Pijlkruidmeen (complex 209).
De huurders uit de appartementen  hebben niet de vereiste 70% gehaald en daar zullen de energetische maatregelen NIET uitgevoerd gaan worden.
Van 22 augustus t/m 21 september zullen er de volgende onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd gaan worden
– repareren en schilderen van de houten buitenkozijnen, buitenramen en buitendeuren;
–  repareren en schilderen van gootlijsten en dakranden;
– vervangen van slecht kitwerk;
– vervangen van verrotte ramen en deuren;
– sausen van betonnen gevelbanden en de voorzijde van de balkons;
– reinigen van de boven- en onderzijde van de balkonvloeren, De kleurstelling blijft ongewijzigd.

Eengezinswoningen Klaproosmeen en Pijlkruidmeen (complex 208)
Planning:
Tussen 22 aug en 16 sept zullen de opzichter en uitvoerder uw woning bezoeken en met u afspraken maken, dan krijgt u ook de planning voor uw woning te horen.
Er zal per blok gewerkt gaan worden bv Klaproosmeen 72 t/m 78 (5 t/m 22 sept) of Klaproosmeen 1 t/m 10 (13 sept t/m 7 okt), u ziet de blokken overlappen elkaar en zo verder.
De eerste werkzaamheden is het installatiewerk (controle leidingen, evt vervangen in kruipruimte en testen leidingen en elektra) gevolgd door het vervangen van de klepramen door glas met ventilatieroosters en dubbel glas in de voordeur.
Daarna de vloerisolatie en het timmerwerk (inkorten deuren en houtrot) waarna de schilder aan de gang gaat.
Vanaf 10 oktober zal men met 5 woningen per dag de complete uitzetramen op de 1e verdieping gaan vervangen.

De schilderwerkzaamheden beperken zich tot de buitenzijde van de woning. Omnia Wonen voert de volgende reinigings- en schilderwerkzaamheden uit bij uw woning:
– Het repareren en schilderen van houten buitenkozijnen, buitenramen, buitendeuren en panelen;
– Vervangen van slecht kitwerk;
– Sausen van de betonnen gevelbanden onder de goot;
– Schilderen van de kunststof raamdorpelstenen (vensterbanken buiten);
– Ontstane gaten worden gerepareerd;
De kleurstelling blijft ongewijzigd.
Reinigingswerk
– Reinigen van de kunststof beplating en de dakranden van de berging.
Ramen en deuren
– Vervangen van de houten uitzetramen op de 1e verdieping door nieuwe hardhouten uitzetramen met HR++ glas;
– Vervangen van de hardglazen klepramen in de woonkamer en keuken door glas met ventilatieroosters;
– Vervangen van slechte deuren;
– Aanbrengen van tochtstrippen op de begane grond.
Glas
– Vervangen van de enkele beglazing door HR++ glas inclusief een ventilatierooster;
– Toepassen van veiligheidsglas in de voordeuren.
Vloerisolatie
– De begane grond vloeren voorzien van PUR schuim;
– Vervangen van de kruipluiken door geïsoleerde kruipluiken;
– Vervangen van de c.v. leidingen in de kruipruimte indien nodig. De c.v. leidingen worden hierna geïsoleerd;
– Controleren en afpersen van de gasleidingen. Slechte gasleidingen worden indien nodig vervangen.
Mechanische ventilatie
– Vervangen van de mechanisch ventilatie box door een geluidsarme box;
– Het plaatsen van een draadloze 3 standen schakelaar in de badkamer en de keuken;
– Maken van een extra afzuigpunt op zolder;
– Inkorten van de binnendeur (ongeveer twee centimeter) voor een goede luchtstroom in de woning. In de deur van de badkamerdeur brengen wij een ventilatierooster aan.
Zonweringen en overkappingen:
Door u aangebrachte zonweringen, overkappingen tussen berging en woning (bij voordeur) dienen door u verwijderd te worden. Dit zijn zogenaamde zelf aangebrachte voorzieningen (hiervoor heeft u toestemming moeten vragen). Tijdens de warme opname geeft Omnia Wonen aan of u deze moet verwijderen.
In het door u ondertekende huurcontract en Burgerlijk Wetboek staat dat u Omnia Wonen de gelegenheid moet geven om controle- en onderhoudswerkzaamheden in de woning uit te voeren. Dat geldt ook voor personen, die zij daarvoor aanwijzen.

Eengezinswoningen Zuiderzeepad en Lage Wei (complex 207 totaal 4 woningen)
Hieronder volgt een opsomming van de geplande maatregelen die medio oktober uitgevoerd gaan worden:
– Buitenschilderwerk;
– Reinigen metselwerk en vervangen slecht voegwerk;
– Vervangen voegwerk raamdorpelstenen (vensterbanken buiten);
– Vervangen nokvorsten en ventilatiepannen;
– Vervangen lood van de schoorstenen;
– Waterdicht behandelen van de bovenzijde van de schoorsteen;
– Vervangen van de ventilatiedakdoorvoeren;
– Vervangen van de goten en de hemelwaterafvoeren (regenpijpen);
– Herstellen houtrot;
– Vervangen van de rabatdelen (schroten);
– Vervangen van het enkel glas door dubbel glas;
– Vervangen van de achterdeuren;
– Vervangen van de draairamen;
– Aanbrengen van vloerisolatie (PUR) tegen de onderzijde van de begane grondvloer.