Energie-index

Energie-Index en energieprestatie


Afbeelding: Relatie tussen de Energie-index klassen, energielabelklassen en WWS huurpunten.
Bron:  ©INNAX GEBOUW & OMGEVING

We hebben allemaal namens Omnia Wonen een brief ontvangen van het bedrijf Atriensis dat er deze maand een inspecteur van Atriensis op bezoek komt om de energie-index te bepalen.
Sinds 1 januari 2015 bepaalt de Energie-Index de energiezuinigheid (energieprestatie) van een woning. De Energie-Index wordt weergegeven in een getal. Een lagere Energie-Index levert meer huurpunten op. Deze huurpunten bepalen de maximale huurprijs van uw woning.
Het merendeel van de eengezinswoningen heeft nu het (oude) energielabel D wat overeenkomst met een Energie-index tussen 1,61 -2,0 en wat 14 punten oplevert in het WoningWaarderingsStelsel.
Door de aangebrachte energetische maatregelen zullen uw energiekosten lager zijn, het wooncomfort beter maar ook een hoger aantal punten in het WWS.
Vraag om een legitimatie indien men bij u aan de deur staat conform de aanwijzingen in de verstuurde brief.

Maximale huurverhogingen en de uitzonderingen

Huurverhoging 2017
In voorgaande jaren was de inkomensafhankelijke huurverhoging voor huurders met een huishoudinkomen tussen de € 34.000 en € 43.000 en voor huurders die een huishoudinkomen hadden boven de € 43.000.
Anders dan voorafgaande jaren geldt er voor de hogere inkomens vanaf dit jaar nog maar 1 inkomensgrens namelijk € 40.349 waarboven hogere huurstijgingen zijn toegestaan.
Deze grens en het aantal bewoners op het adres wordt door de woningcorporatie bij de belastingdienst opgevraagd.
Er worden geen bedragen zichtbaar maar alleen door een “Ja” zal zichtbaar zijn dat het inkomen (van 2015) boven de grens zit

De maximale toegestane huurverhogingen zijn:

  • 2,8 procent voor huishoudens met een inkomen tot en met 40.349 euro
  • 4,3 procent (hogere inkomensafhankelijke huurverhoging) voor huishoudens met een inkomen boven de 40.349 euro

Bepaalde groepen chronisch zieken en gehandicapten blijven uitgezonderd van de hogere inkomensafhankelijke huurverhoging.
Vanaf dit jaar geldt dat ook voor huishoudens van 4 personen of meer en voor huishoudens waarbij iemand de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt.
Voor al deze huishoudens geldt een maximale huurverhoging van inflatie plus 2,8 procent.

Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning, is een verklaring geregistreerd inkomen nodig.
Deze inkomensverklaring konden huurders eerder alleen via de BelastingTelefoon van de Belastingdienst opvragen.
Sinds begin 2017 is het ook mogelijk om deze online aan te vragen via Mijn Belastingdienst.
Voordeel hiervan is dat de inkomensverklaring direct uit te printen is.

kijk voor meer informatie op de website van de Woonbond

Laatste loodjes

Net voor de kerstdagen worden er de laatste loodjes gelegd om de geplande onderhoudswerkzaamheden gereed te hebben.
Voor de Lage Wei en Zuiderzeepad was er nog even een hoogwerker nodig om werkzaamheden aan de schoorsteen uit te voeren.

Het is niet gelukt om het onderhoud aan de Klaproosmeen en Pijlkruidmeen voor de geplande datum volledig gereed te hebben.
Aan het laatste blok van de Pijlkruidmeen is men nog niet begonnen met het schilderwerk en door de huidige temperaturen is het de vraag of dit voor de kerst nog lukt.
De lokatie van de containers en waar de opzichter te bereiken is zal verplaatst gaan worden richting de Hondsdrafmeen waar begin 2017 er een aantal onderhoudswerkzaamheden aan de woningen van Uwoon gaan plaatsvinden, en hier vanuit zullen er nog enkele kleine werkzaamheden aan onze laatste woningen uitgevoerd gaan worden zoals het plaatsen van diverse tochtstrippen.

De komende dagen zal het bestuur met een nieuwsbrief en een kerstgroet u bezoeken.