Nieuwe bewoners in voormalige Leger des Heils woningen Klaproosmeen.

ZorgDat wil graag in gesprek met omwonenden van de Klaproosmeen.
Woningcorporatie Uwoon verhuurt een aantal woningen op de Klaproosmeen onder andere 2 stuks aan het Leger des Heils.
Het leger stopt met de opvang in deze 2 woningen, Klaproosmeen 62 en 63, en er is een andere zorgverlener in zicht.
Om straks een goede start met de nieuwe bewoners te maken is er een bijeenkomst met omwonenden, ZorgDat en waarschijnlijk een vertegenwoordiger van die organisatie.
Kom denk en praat mee op 20 maart in de Roef om 19.30.