Maximale huurverhogingen en de uitzonderingen

Huurverhoging 2017
In voorgaande jaren was de inkomensafhankelijke huurverhoging voor huurders met een huishoudinkomen tussen de € 34.000 en € 43.000 en voor huurders die een huishoudinkomen hadden boven de € 43.000.
Anders dan voorafgaande jaren geldt er voor de hogere inkomens vanaf dit jaar nog maar 1 inkomensgrens namelijk € 40.349 waarboven hogere huurstijgingen zijn toegestaan.
Deze grens en het aantal bewoners op het adres wordt door de woningcorporatie bij de belastingdienst opgevraagd.
Er worden geen bedragen zichtbaar maar alleen door een “Ja” zal zichtbaar zijn dat het inkomen (van 2015) boven de grens zit

De maximale toegestane huurverhogingen zijn:

  • 2,8 procent voor huishoudens met een inkomen tot en met 40.349 euro
  • 4,3 procent (hogere inkomensafhankelijke huurverhoging) voor huishoudens met een inkomen boven de 40.349 euro

Bepaalde groepen chronisch zieken en gehandicapten blijven uitgezonderd van de hogere inkomensafhankelijke huurverhoging.
Vanaf dit jaar geldt dat ook voor huishoudens van 4 personen of meer en voor huishoudens waarbij iemand de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt.
Voor al deze huishoudens geldt een maximale huurverhoging van inflatie plus 2,8 procent.

Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning, is een verklaring geregistreerd inkomen nodig.
Deze inkomensverklaring konden huurders eerder alleen via de BelastingTelefoon van de Belastingdienst opvragen.
Sinds begin 2017 is het ook mogelijk om deze online aan te vragen via Mijn Belastingdienst.
Voordeel hiervan is dat de inkomensverklaring direct uit te printen is.

kijk voor meer informatie op de website van de Woonbond