Energie-index

Energie-Index en energieprestatie


Afbeelding: Relatie tussen de Energie-index klassen, energielabelklassen en WWS huurpunten.
Bron:  ©INNAX GEBOUW & OMGEVING

We hebben allemaal namens Omnia Wonen een brief ontvangen van het bedrijf Atriensis dat er deze maand een inspecteur van Atriensis op bezoek komt om de energie-index te bepalen.
Sinds 1 januari 2015 bepaalt de Energie-Index de energiezuinigheid (energieprestatie) van een woning. De Energie-Index wordt weergegeven in een getal. Een lagere Energie-Index levert meer huurpunten op. Deze huurpunten bepalen de maximale huurprijs van uw woning.
Het merendeel van de eengezinswoningen heeft nu het (oude) energielabel D wat overeenkomst met een Energie-index tussen 1,61 -2,0 en wat 14 punten oplevert in het WoningWaarderingsStelsel.
Door de aangebrachte energetische maatregelen zullen uw energiekosten lager zijn, het wooncomfort beter maar ook een hoger aantal punten in het WWS.
Vraag om een legitimatie indien men bij u aan de deur staat conform de aanwijzingen in de verstuurde brief.