info

De huurdersvereniging “de Weidse Belangen” is opgericht op 17 april 2002 en staat ingeschreven bij de “Kamer van Koophandel” in Harderwijk.
In Stadweiden verhuurt de woningstichting “Omnia Wonen” diverse woningen aan de Lage Wei, Zuiderzeepad, Klaproosmeen, Pijlkruidmeen en de Hoefbladmeen.

Wij als huurdersvereniging behartigen de belangen van onze leden, welke wonen in deze straten, bij de woningstichting “Omnia Wonen” Dit is gebeurt bij de grote renovatie in 2007 t/m 2008 en we zijn voor het opknappen van de centrale hal van de appartementen in 2009 in Amstelveen wezen kijken. Daarnaast blijven we voortdurend in overleg over diverse zaken. Verder is het bevorderen van de leefbaarheid en het welzijn in de directe omgeving ook een doel van onze vereniging.