Category Archives: onderhoud

Onderhoud woningen Hoefbladmeen, Klaproosmeen, Pijlkruidmeen, Lage Wei en Zuiderzeepad

Onderhoudswerkzaamheden complexen 207, 208 en 209.
Voor 2016 staan er onderhoudswerkzaamheden gepland en u heeft hier inmiddels bericht van gehad.

Appartementen Hoefbladmeen en Pijlkruidmeen (complex 209).
De huurders uit de appartementen  hebben niet de vereiste 70% gehaald en daar zullen de energetische maatregelen NIET uitgevoerd gaan worden.
Van 22 augustus t/m 21 september zullen er de volgende onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd gaan worden
– repareren en schilderen van de houten buitenkozijnen, buitenramen en buitendeuren;
–  repareren en schilderen van gootlijsten en dakranden;
– vervangen van slecht kitwerk;
– vervangen van verrotte ramen en deuren;
– sausen van betonnen gevelbanden en de voorzijde van de balkons;
– reinigen van de boven- en onderzijde van de balkonvloeren, De kleurstelling blijft ongewijzigd.

Eengezinswoningen Klaproosmeen en Pijlkruidmeen (complex 208)
Planning:
Tussen 22 aug en 16 sept zullen de opzichter en uitvoerder uw woning bezoeken en met u afspraken maken, dan krijgt u ook de planning voor uw woning te horen.
Er zal per blok gewerkt gaan worden bv Klaproosmeen 72 t/m 78 (5 t/m 22 sept) of Klaproosmeen 1 t/m 10 (13 sept t/m 7 okt), u ziet de blokken overlappen elkaar en zo verder.
De eerste werkzaamheden is het installatiewerk (controle leidingen, evt vervangen in kruipruimte en testen leidingen en elektra) gevolgd door het vervangen van de klepramen door glas met ventilatieroosters en dubbel glas in de voordeur.
Daarna de vloerisolatie en het timmerwerk (inkorten deuren en houtrot) waarna de schilder aan de gang gaat.
Vanaf 10 oktober zal men met 5 woningen per dag de complete uitzetramen op de 1e verdieping gaan vervangen.

De schilderwerkzaamheden beperken zich tot de buitenzijde van de woning. Omnia Wonen voert de volgende reinigings- en schilderwerkzaamheden uit bij uw woning:
– Het repareren en schilderen van houten buitenkozijnen, buitenramen, buitendeuren en panelen;
– Vervangen van slecht kitwerk;
– Sausen van de betonnen gevelbanden onder de goot;
– Schilderen van de kunststof raamdorpelstenen (vensterbanken buiten);
– Ontstane gaten worden gerepareerd;
De kleurstelling blijft ongewijzigd.
Reinigingswerk
– Reinigen van de kunststof beplating en de dakranden van de berging.
Ramen en deuren
– Vervangen van de houten uitzetramen op de 1e verdieping door nieuwe hardhouten uitzetramen met HR++ glas;
– Vervangen van de hardglazen klepramen in de woonkamer en keuken door glas met ventilatieroosters;
– Vervangen van slechte deuren;
– Aanbrengen van tochtstrippen op de begane grond.
Glas
– Vervangen van de enkele beglazing door HR++ glas inclusief een ventilatierooster;
– Toepassen van veiligheidsglas in de voordeuren.
Vloerisolatie
– De begane grond vloeren voorzien van PUR schuim;
– Vervangen van de kruipluiken door geïsoleerde kruipluiken;
– Vervangen van de c.v. leidingen in de kruipruimte indien nodig. De c.v. leidingen worden hierna geïsoleerd;
– Controleren en afpersen van de gasleidingen. Slechte gasleidingen worden indien nodig vervangen.
Mechanische ventilatie
– Vervangen van de mechanisch ventilatie box door een geluidsarme box;
– Het plaatsen van een draadloze 3 standen schakelaar in de badkamer en de keuken;
– Maken van een extra afzuigpunt op zolder;
– Inkorten van de binnendeur (ongeveer twee centimeter) voor een goede luchtstroom in de woning. In de deur van de badkamerdeur brengen wij een ventilatierooster aan.
Zonweringen en overkappingen:
Door u aangebrachte zonweringen, overkappingen tussen berging en woning (bij voordeur) dienen door u verwijderd te worden. Dit zijn zogenaamde zelf aangebrachte voorzieningen (hiervoor heeft u toestemming moeten vragen). Tijdens de warme opname geeft Omnia Wonen aan of u deze moet verwijderen.
In het door u ondertekende huurcontract en Burgerlijk Wetboek staat dat u Omnia Wonen de gelegenheid moet geven om controle- en onderhoudswerkzaamheden in de woning uit te voeren. Dat geldt ook voor personen, die zij daarvoor aanwijzen.

Eengezinswoningen Zuiderzeepad en Lage Wei (complex 207 totaal 4 woningen)
Hieronder volgt een opsomming van de geplande maatregelen die medio oktober uitgevoerd gaan worden:
– Buitenschilderwerk;
– Reinigen metselwerk en vervangen slecht voegwerk;
– Vervangen voegwerk raamdorpelstenen (vensterbanken buiten);
– Vervangen nokvorsten en ventilatiepannen;
– Vervangen lood van de schoorstenen;
– Waterdicht behandelen van de bovenzijde van de schoorsteen;
– Vervangen van de ventilatiedakdoorvoeren;
– Vervangen van de goten en de hemelwaterafvoeren (regenpijpen);
– Herstellen houtrot;
– Vervangen van de rabatdelen (schroten);
– Vervangen van het enkel glas door dubbel glas;
– Vervangen van de achterdeuren;
– Vervangen van de draairamen;
– Aanbrengen van vloerisolatie (PUR) tegen de onderzijde van de begane grondvloer.

Vochtproblemen

Beste medehuurder,
Een aantal medehuurders hebben bezoek gehad van Omnia Wonen i.v.m. de gemelde vochtproblemen.
Er is al regelmatig gesproken over luchten/ventileren en daar kunt u de Mechanische Ventilatie (MV) voor gebruiken.
In de keuken zit een schakelaar met 2 keuzes namelijk aan/hard of harder, de instelling kan bij het onderhoud evt nog harder gezet worden (MV heeft 3 afzuigsnelheden).
Hij staat dus altijd aan, mocht je niets horen of merken dan is het zaak om een storingsmelding te maken.

uw ventilatiesysteem

Vocht en Ventilatie

Asbestinventarisatie

In 2016 gaat Omnia Wonen onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de appartementen Hoefbladmeen en Pijlkruidmeen.
Hier kunt u de tekst lezen van de brief verstuurd aan de bewoners.

Asbestinventarisatie
Om te kunnen bepalen in hoeverre er asbest verwerkt is in en aan uw woning is een inventarisatie noodzakelijk. Dit is een verplichting vanuit de overheid en wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd onderzoeksbureau. Het bureau dat bij u het onderzoek uitvoert is:

Adviesbureau Solidé uit Zoetermeer.
Zij gaan visueel vaststellen welke asbestverdachte materialen aanwezig zijn. Hierna worden monsters genomen en onderzocht in het laboratorium. Aansluitend wordt een onderzoeksrapport opgesteld. Aan de hand hiervan zal Omnia Wonen beoordelen of het asbest verwijderd wordt. Mocht dat zo zijn dan is  een omgevingsvergunning noodzakelijk. Zodra deze verstrekt is kan gestart worden met de werkzaamheden aan uw complex.

Planning
Solidé zal van 5 tot 9 oktober a.s. de inventarisatie uitvoeren. Zij maken een afspraak met u. De inventarisatie duurt ongeveer 1 uur. Het onderzoeksbureau wil graag in uw woning en berging kijken en wij willen u vragen om thuis te blijven of  iemand te vragen die in de  woning kan.

 Tot slot
Wij houden u op de hoogte over de onderhoudswerkzaamheden. Als u nog vragen hebt, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag bereikbaar op telefoonnummer 0341 – 27 87 77.