Informatieavond windenergie Lorentz

Zonneparken, postcoderoos en zo zijn er nog een aantal mogelijkheden om in Harderwijk energie (stroom) af te nemen.
Ook de door windmolens opgewekte energie is daar 1 van en Harderwijk maakt deel uit van de Gelderse doelstelling om 230,5 MW te behalen.
Harderwijk 3 windmolens van 2,4 MW met een potentieel vermogen van 7,2 MW (beleidslijn Windenergie provincie Gelderland)

De gemeenteraad van Harderwijk heeft besloten dat bedrijventerrein Lorentz mogelijkheden biedt voor het plaatsen van windturbines. De afgelopen jaren is uitgewerkt hoe windenergie op dit bedrijventerrein vorm moet krijgen. Hiervoor is onder andere onderzoek gedaan naar de milieueffecten van de windturbines op Lorentz.

Alle inwoners van gemeente Harderwijk zijn uitgenodigd voor de informatieavond op woensdag 9 oktober. Na een korte inleiding, kunt u langs verschillende ruimtes lopen. Bij elke ruimte kunt u informatie krijgen over een verschillend aspect van het windenergie project Lorentz. Zo kunt u onder andere informatie krijgen over de resultaten van de milieuonderzoeken, de vergunningen en het bestemmingsplan en de financiële mogelijkheden om deel te nemen. Daarnaast kunt u via een 3D model kijken naar een weergave van de windmolens op het industrieterrein Lorentz.

Datum:                9 oktober 2019
Aanvang:             19:30 (Inloop 19:15)
Locatie:                Huis van de stad, Havendam 56, 3841 AA Harderwijk 

Het stadsgesprek is voor iedereen toegankelijk en aanmelden is niet nodig.

Nieuwe bewoners in voormalige Leger des Heils woningen Klaproosmeen.

ZorgDat wil graag in gesprek met omwonenden van de Klaproosmeen.
Woningcorporatie Uwoon verhuurt een aantal woningen op de Klaproosmeen onder andere 2 stuks aan het Leger des Heils.
Het leger stopt met de opvang in deze 2 woningen, Klaproosmeen 62 en 63, en er is een andere zorgverlener in zicht.
Om straks een goede start met de nieuwe bewoners te maken is er een bijeenkomst met omwonenden, ZorgDat en waarschijnlijk een vertegenwoordiger van die organisatie.
Kom denk en praat mee op 20 maart in de Roef om 19.30.